Ultima ședință de lucru privind elaborarea Planului de Acțiuni pentru gestionarea crizei refugiaților în raionul Cahul

Grupul de lucru creat pentru a elabora Planul de Acțiuni privind gestionarea crizei refugiaților în raionul Cahul, s-a întrunit în ultimă ședință pentru a pregăti și prezenta varianta finală a produsului și pentru a fi propus în ordinea de zi la ședința Consiliului Raional Cahul pentru a fi aprobat.

Planul de Acțiuni vine să stabilească parteneriate cu Administația Publică Locală de nivelul 1, 2, cu ONG-uri locale și va contribui la consolidarea capacităților OSC-urilor din regiunea Sud pentru a acorda suport informațional, psiho-social imediat.

Planul de Acțiuni urmează să ofere asistență materială refugiaților să asigure logistica, transportul și telecomunicațiile. Beneficiarii vor avea acces la servicii incluzive și anume: socio – economice, vor avea acces la serviciile medicale, asistență socială, educație și angajare în câmpul muncii.

Datorită Planului vom asigura protecția persoanelor din Ucraina, prin protecție temporară. La nivel local vom consolida capacitățile APL și OSC cu privire la integrarea refugiaților și vor fi luate măsuri financiare pentru refugiații din Ucraina plasați pe teritoriul raionului Cahul.

Articol disponibil acum și pe:
instagram – https://www.instagram.com/p/Co4lZxgNF1V/
facebook – https://www.facebook.com/photo?fbid=202085949167235&set=pcb.202086155833881

Această activitate este realizată de către A.O. „AZI” în cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la incluziunea socială a fetelor și femeilor refugiate”, parte a proiectului „Consolidarea parteneriatului public privat pentru a îmbunătăți răspunsul la criza refugiaților în Republica Moldova” implementat de AO „Institutum Virtutes Civilis”, cu susținerea UN Women și finanțat de Fondul Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară. Conținutul acestui material este în întregime responsabilitatea autorului și nu reflectă neapărat opinia AO IVC, al WPHF și UN WOMEN.

 

Evaluați articolul