UE // Gala Inițiativelor Pozitive ale Tinerilor

În cadrul proiectului ”Comunități Informate, Sensibilizate privind conectarea la serviciile de canalizare” a fost organizată activitatea finală ”Gala Inițiativelor Pozitive ale Tinerilor”.

Pe durata implemenării proiectului au fost create cinci grupuri de inițiativă în mun. Cahul (sectoarele Valincea, Focșa, Ghidro, Lapaevca, Lipovanca) și trei grupuri în satele Cotihana, Crihana Veche și Roșu. Scopul creării acestor grupuri a fost de a informa cetățenii și de a-i sensibiliza să se concteze la sistemul modern de canalizare și apă.

Au fost semnate acorduri de colaborare cu APL-urile localităilor: Roșu, Crihana Veche și mun. Cahul; S.A. Apă-Canal Cahul, Direcția Generală de Învățământ Cahul, Agenția de Mediu Sud, Centrul de Medicină Preventivă Cahul.

În cadrul a 9 instituții publice de învățământ au fost petrecute 9 concursuri de desen și 8 lecții publice cu tematica ”O lume minunată cu APĂ bună și curată”, unde elevii, studenții au avut ocazia să descrie poluarea mediului și efectele negative asupra sănătății prin desen, să prezinte beneficiile vieții atunci când cetățenii sunt conectați la serviciul de apă potabilă și la sistemul nou de canalizare.

Dezabterele Publice din localități, la care au fost invitați consilieri, reprezentanți Apă-Canal Cahul au venit ca un suport pentru localnici, răspunzându-le la întrebări și soluționându-le.

Organizarea Velo Turu-lui de ziua Europei ”Pedalez prin UE și Moldova toată, atunci când beau APĂ curată” a venit ca un mesaj de sensibilizare și informare pentru locuitorii satelor partenere și municipiul Cahul de a pune accent pe apa potabilă și beneficiile acesteia asupra sănătății și de a se conecta la sistemul de canalizare pentru a reduce poluarea mediului și a trăi într-un mediu curat și protejat.

La evenimentul final al acestui proiect tinerii Grupurilor de Inițiativă Locală au prezentat rezultatele finale și realizate, au fost expuse rezultatele campaniilor de informare desfășurate în localitățile partenere, care au fost experiența acumulată și ce impedimente au întâlnit pe perioada informării.

Reprezentanții APL, Apă-Canal Cahul, Protecției Mediului au discutat despe beneficiile unui sistem modern de canalizare și serviciul de apă potabilă, despre un mediu protejat și reducerea poluării mediului înconjurător. Au vorbit despre sprijinul financiar nerambursabil din partea Uniunii Europene acordat locuitorilor din 4 localități partenere în proiect.

Invitații au putut admira expoziția de fotografii, care au fost realizate în cadrul activităților proiectului (informarea pe străzi și locuințe, participrea la consiliile locale, la dezbaterele publice, concursul de desene, lecțiile publice și vizita la stația de pompare, filtrare, tratare și epurare Apă-Canal Cahul).

Scopul Proiectului a fost de a crește nivelul de conștientizare a cetățenilor din 4 localități: Mun. Cahul, satele Cotihana, Crihana Veche și Roșu despre beneficiile unui sistem modern de canalizare și alimentare cu apă potabilă.

Initații oficiali au fost: primarul mun. Cahul, Nicolae Dandiș, primaul satului Crihana Veche, Igor Miclauș, primarul satului Roșu, Nicolae Savilencu. Reprezentanții Apă-Canal Cahul: directorul, Deonis Guglea, director tehnic, Ion Stoiciu, șef Agenției Mediului, Anatol Bazilevici, consilierii: Svetlana Ciobanu, Dmitrii Moruz, Anton Vrabii și Anatol Gorea, directorii Instituțiilor Publice de Învățământ. Partenerul proiectului pentru regiunea Sud, Asociația Obștească Centrul „CONTACT-Cahul, directorul, Mihai Cucereanu.

Asociația Obștească ”AZI” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ”Comunități Informate, Sensibilizate privind conectarea la serviciile de canalizare” în Municipiul Cahul (inclusiv satul Cotihana), satul Crihana Veche, satul Roșu. Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru regiunea Sud este Asociația Obștească Centrul „CONTACT-Cahul”.

#ÎmpreunăMaiPuternici,#Eu4Moldova,#Eu4CivilSocietyMD,#CSOActionMoldova,#DezvoltareRegională

 

Evaluați articolul
Împărtășește cu prietenii
Asociatia Obsteasca AZI
Lasă un răspuns