UE // ”Cetățeni Informați și Sensibilizați privind conectarea la serviciile de apă și canalizare din orașul Leova și localitățile Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui”

În cadrul proiectului ”Cetățeni Informați și Sensibilizați privind conectarea la serviciile de apă și canalizare din orașul Leova și localitățile Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui” a fost petrecută activitatea de finalizare.

Pe durata implemenării proiectului au fost actualizate și create șapte Comitete Locale de Cetățeni (CLC-uri) localitățile: Leova, Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui. Scopul actualizării și creării acestor CLC-uri a fost de a informa cetățenii și de a-i sensibiliza să se concteze la sistemul modern de canalizare și apă.

Au fost semnate acorduri de colaborare cu APL-urile localităilor: Leova, Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui ; S.A. Apă-Canal Leova, Direcția Generală de Învățământ Leova.

În cadrul instituțiilor publice de învățământ, a bibliotecilor, a caselor de cultură din localitățile partenere au fost petrecute concursuri de desen și lecții publice cu tematica ”O lume minunată cu APĂ bună și curată”, unde elevii, studenții au avut ocazia să descrie poluarea mediului și efectele negative asupra sănătății prin desen, să prezinte beneficiile vieții atunci când cetățenii sunt conectați la serviciul de apă potabilă și la sistemul nou de canalizare.

Dezabterele Publice din localități, la care au fost invitați consilieri, reprezentanți Apă-Canal Leova au venit ca un suport pentru localnici, răspunzându-le la întrebări și soluționându-le.

Organizarea Velo Tur-urilor și a flashmob-urilor de ziua Independenței a Republicii Moldova și Ziua Limbii Române a venit ca un mesaj de sensibilizare și informare pentru locuitorii satelor partenere și orațului Leova de a pune accent pe apa potabilă și beneficiile acesteia asupra sănătății și de a se conecta la sistemul de canalizare pentru a reduce poluarea mediului și a trăi într-un mediu curat și protejat.

La evenimentul final al acestui proiect membrii CLC-urilor au prezentat rezultatele finale și realizate, au fost expuse rezultatele campaniilor de informare desfășurate în localitățile partenere, care au fost experiența acumulată și ce impedimente au întâlnit pe perioada informării.

Reprezentanții APL, Apă-Canal Leova au discutat despe beneficiile unui sistem modern de canalizare și serviciul de apă potabilă, despre un mediu protejat și reducerea poluării mediului înconjurător. Au vorbit despre sprijinul financiar nerambursabil din partea Uniunii Europene acordat locuitorilor din localitățile partenere în proiect.

Invitații au putut admira expoziția de fotografii, care au fost realizate în cadrul activităților proiectului (informarea pe străzi și locuințe, participrea la consiliile locale, la dezbaterele publice, concursul de desene, lecțiile publice și vizita la stația de pompare, filtrare, tratare și epurare Apă-Canal Leova).

Scopul Proiectului a fost de a crește nivelul de conștientizare a cetățenilor din 5 localități: Leova, Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui despre beneficiile unui sistem modern de canalizare și alimentare cu apă potabilă.

Invitații oficiali au fost: primarii localităților partenere, reprezentanți ai S.A Apă Canal Leova, directorii Instituțiilor Publice de Învățământ.

Asociația Obștească ”AZI” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ”Cetățeni Informați și Sensibilizați privind conectarea la serviciile de apă și canalizare din orașul Leova și localitățile Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui”. Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru regiunea Sud este Asociația Obștească Centrul „CONTACT-Cahul”.

#ÎmpreunăMaiPuternici,#Eu4Moldova,#Eu4CivilSocietyMD,#CSOActionMoldova,#DezvoltareRegională

Evaluați articolul
Împărtășește cu prietenii
Asociatia Obsteasca AZI
Lasă un răspuns