UE // Anunț privind achiziționarea serviciilor de printare a materialelor promoționale din cadrul proiectului ”Comunități Informate, Sensibilizate privind conectarea la serviciile de canalizare”

A N U N Ț

privind achiziționarea serviciilor de printare a  materialelor promoționale din cadrul proiectului ”Comunități Informate, Sensibilizate privind conectarea la serviciile de canalizare”

 1. Denumirea autorității contractante: Asociația Obștească „AZI”, c/f:  8043341
 2. Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de printare a materialelor promoționale.
 3. Data publicării anunțului: 18.06.2021
 4. Sursa alocației: Asociația Obștească AZI este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ”Comunități Informate, Sensibilizate privind conectarea la serviciile de canalizare” în mun. Cahul. Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2021) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru regiunea Sud este Asociația Obștească Centrul CONTACT – Cahul.
 5. Termen de livrare: până la 30 de zile calendaristice
 6. Locul livrării: mun. Cahul, str. C. Negruzzi 46/1
 7. Modalități de plată: prin transfer
 8. Criteriul de evaluare: Calitatea serviciilor prestate și cel mai mic preț.
 9. Asociația Obștească „AZI” invită agenții economici interesați, care poate satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziționare a serviciilor de printare/imprimare – materialelor promoționale specificate în tabelul de mai jos.
Nr.

LOT

Denumirea materialelor Specificații tehnice Număr exemplare
1.      

 

Calendare de masă Color, mărime A5, text/imagini pe 26 de pagini. Textul și imaginile le oferă A.O. ”AZI” cu tema privind conectarea la rețelele de apă.  

610

2. Fotografii Color, mărime A3, grosimea 3mm, text/imagini pe o singură parte

Textul cu tema privind conectarea la rețelele de canalizare,  imaginile și logourile vor fi pezentate de AO,,AZI”

150
3.  Măști Albe, mărimi standarte, imagine cu două logouri și texte prezentate de A.O. ”AZI” 100
4. Umbrele Albe (de buzunar) mărimi standarte, imagine cu două logouri și texte prezentate de A.O. ”AZI” 100
5. Carnete de notițe  Carnete cu spirală format A5, textul, logoul se va imprima suplimentar și va fi prezentat de AO,,AZI” 100
6.  Veste fluorescente Veste fluorescente, textul, logoul se va imprima suplimentar și va fi prezentat de AO,,AZI” 100
7. Torbițe eco

 

Torbițe eco din pânză de culoarea cafenie deschis, textul, logoul se va imprima suplimentar, și va fi prezentat de AO,,AZI” 100
8 Pixuri Pixuri culoare deschisă textul, logoul se va imprima suplimentar, și va fi prezentat de AO,,AZI” 100
9 Căni Căni albe ceramică textul, logoul se va imprima suplimentar, și va fi prezentat de AO,,AZI” 100
 1. Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoareledocumente:
 • Oferta de prețconfirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală per ofertă cu cota 0 TVA.
 • Informații generale despre participant.
 1. Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la adresa indicată mai jos:
 • denumirea autorității contractante: Asociația Obștească „AZI”
 • adresa: or. Cahul, str. C. Negruzzi 46.
 • telefonul: 079665961 / 060090933.
 • E-mail: cahul@gmail.com, oxana.radu@yahoo.com
 • Numele și prenumele persoanei responsabile: Radu Oxana
 1. Depunerea ofertelor:
 • Termenul de depunere a ofertelor: până la ora 10.00 pe data 30.06.2021.
 • Adresa de depunere a ofertelor: AO AZI, sediul mun. Cahul, str. C. Negruzzi 46, sau e-mail: cahul@gmail.com,oxana.radu@yahoo.com
 • Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
 • Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 10 zile.

Evaluați articolul
Împărtășește cu prietenii
Asociatia Obsteasca AZI
Lasă un răspuns