UE // Anunț privind achiziționarea serviciilor de printare a materialelor promoționale din cadrul proiectului ”Cetățeni Informați și Sensibilizați privind conectarea la serviciile de apă și canalizare din orașul Leova și localitățile Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui”

A N U N Ț

privind achiziționarea serviciilor de printare a  materialelor promoționale din cadrul proiectului „Cetățeni informați și Sensibilizați privind conectarea la serviciile de apă și canalizare din orașul Leova și localitățile Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui”.

 1. Denumirea autorității contractante: Asociația Obștească „AZI”, c/f:  8043341
 2. Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de printare a materialelor promoționale.
 3. Data publicării anunțului: 07.05.2021
 4. Sursa alocației: Asociația Obștească AZI este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ” Cetățeni informați și Sensibilizați privind conectarea la serviciile de pă și analizare in orașul Leova și localitățile Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui” în orașul Liova inclusiv orașul Iargara, satul Filipeni, satul Romanovca, satul Cupcui. Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2021) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru regiunea Sud este CRAION CONTACT-Cahul IP.
 5. Termen de livrare: până la 30 de zile calendaristice
 6. Locul livrării: mun. Cahul, str. C. Negruzzi 46/1
 7. Modalități de plată: prin transfer
 8. Criteriul de evaluare: Calitatea serviciilor prestate și cel mai mic preț.
 9. Asociația Obștească „AZI” invită agenții economici interesați, care poate satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziționare a serviciilor de printare/imprimare – materialelor promoționale specificate în tabelul de mai jos.
Nr.

LOT

Denumirea materialelor Specificații tehnice Număr exemplare
1.      

 

 

Pliante vesiunea-1

 

Color, mărime A4, text/imagini pe ambele parți.

Textul cu tema privind conectarea la rețelele de apă,  imaginile și logourile  vor fi pezentate de AO,,AZI”

 

2800

2. Pliante versiunea- 2 Color, mărime A4, text/imagini pe ambele parți

Textul cu tema privind conectarea la rețelele de canalizare,  imaginile și logourile vor fi pezentate de AO,,AZI”

1700
3. Tricouri

 

Tricourile de culoare albă, logoul se va imprima suplimentar, și va  fi prezentat de AO,,AZI” 200
4. Banere cu inele

 

Color cu imprimare dublă a texului,  imaginii și a logourilor vor fi  prezentate suplimentar de către AO AZI. Dimensiunea produsului final –  5 m x 1.50 m 6
5. Chipiuri  Chipiurile de culoarea  alb, logoul  va fi imprimat suplimentar, și va fi prezentat de AO,,AZI”

 

500

 

6.  Veste fluorescente Veste fluorescente, textul, logoul se va imprima suplimentar și va fi prezentat de AO,,AZI”

 

100
7. Torbițe eco

 

Torbițe eco din pânză de culoarea cafenie deschis, textul, logoul se va imprima suplimentar, și va fi prezentat de AO,,AZI”

 

200

 

 1. Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:
 • Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală per ofertă cu cota 0 TVA.
 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii /extras din registrul de stat al peroanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 • Informații generale despre participant, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 1. Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la adresa indicată mai jos:
 • denumirea autorității contractante: Asociația Obștească „AZI”
 • adresa: or. Cahul, str. C. Negruzzi 46.
 • telefonul: 079665961.
 • E-mail: azi.cahul@gmail.com, oxana.radu@yahoo.com
 • Numele și prenumele persoanei responsabile: Radu Oxana
 1. Depunerea ofertelor:
 • Termenul de depunere a ofertelor: până la ora 10.00 pe data 17.05.2021.
 • Adresa de depunere a ofertelor: AO AZI, sediul mun. Cahul, str. C. Negruzzi 46, sau e-mail: azi.cahul@gmail.com, oxana.radu@yahoo.com
 • Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
 • Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 10 zile.
Evaluați articolul