TOR REPETAT

 

 Termeni de referință

privind selectarea unui EXPERT

 în domeniul sociologic, care va prelucra datele

și va realiza un raport, privind rezultatele chestionării cetățenilor cu privire la serviciile

de conectare la sistemul de canalizare din 3 localități ale r-nului Cahul.

 

 1. Context

 

Asociația Obștească ”AZI” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ”Comunități Informate, Sensibilizate privind conectarea la serviciile de canalizare” în Municipiul Cahul (inclusiv satul Cotihana), satul Crihana Veche, satul Roșu. Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru regiunea Sud este Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale „CONTACT-Cahul”.

 

 1. Informații generale.

 

Informație proiect: Proiectul își propune să contribuie la implicarea grupurilor locale a cetățenilor din 4 localități: Municipiul Cahul (inclusiv satul Cotihana), satul Crihana Veche, satul Roșu în procesele decizionale  ceea ce va conduce la îmbunătățirea transparenței și responsabilizarea autorităților. Activitățile vor promova asumarea de către cetățeni a investițiilor în comunitate, prin împuternicirea acestora de a participa la procesul decizional legat de proiectele de investiții locale și le va permite să monitorizeze și să comunice publicului larg impactul acestor proiecte de investiții; va oferi cetățenilor competențe prin participarea constructivă la procesele de luare a deciziilor la nivel local.

 

Scopul: Creșterea nivelului de conștientizare a cetățenilor din 4 localități: Municipiul Cahul (inclusiv satul Cotihana), satul Crihana Veche, satul Roșu despre beneficiile unui sistem modern de canalizare și alimentare cu apă potabilă.

 

 1. Obiectivul concursuluieste selectarea unui expert în domeniul sociologic (servicii de apă și canalizare) care va prelucra datele a 1685 de chestionare din 3 localități partenere: satul Roșu, satul Cotihana, satul Crihana Veche inclusiv sectorul Ghidro din r-nul Cahul, și va realiza un raport, privind rezultatele chestionării.

 

 

 

4.    Obligaţiile şi responsabilităţile expertului:

             Expertul este responsabil pentru:

 • Analiza chestionarelor calitative și cantitative (care sunt problemele, întrebările frecvente și nemulțumirile localnicilor cu privire la conectarea serviciilor de canalizare și apă potabilă din comunitate);
 • Prelucrarea datelor;
 • Realizarea raportului privind rezultatele chestionarelor.

 

 1. Termenul de executare: 17 mai – 17 iunie 2021 ( o lună).

 

 1. Calificarea şi experienţa necesară pentru executarea obligațiunilor:

·         Experiență în domeniul cercetărilor sociologice (apă și canalizare) la nivel naţional

şi regional;

·         Experienţă anterioară de analiză statistică a datelor colectate şi de elaborare a rapoartelor;

·         Abilităţi de comunicare şi aptitudini de relaţionare interpersonale necesare pentru a colabora cu Asociația și beneficiarii;

·         Experiență în colaborarea cu ONG-uri ar fi un avantaj;

 • Cunoașterea limbilor română și rusă.

 

 1. Aspecte organizaționale:

Expertul selectat își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu echipa A.O. ”AZI”

 

 1. Procedura de aplicare și de selectare:

Persoanele interesate sunt încurajate să depună personal, sau prin e-mail dosarul care

să conțină:

 1. CV-ul candidatului;
 2. Scrisoarea de intenție care să includă experiența candidatului în realizarea sarcinilor

similare;

 1. Oferta financiară.

 

 1. Termenul limită de prezentare a ofertei: 15 mai 2021, ora 17:00

 

 

 1. Dosarul va fi depus pe adresa fizică: Municipul Cahul, str. Constantin Negruzzi 46, et.1,

sau prin e-mail la adresa: ao.azi.cahul@gmail.com  cu mențiunea

” Concurs selectare expert în colectarea datelor chestionarelor ”.

 

   Informații suplimentare privind acest concurs pot fi solicitate:

 • În scris la adresa electronică azi.cahul@gmail.com ;
 • Prin apel telefonic la numerele: 0 (299) 2 05 42, 060090933;
 • Direct la oficiul Asociației Obștești ”AZI”, str. C. Negruzzi 46, et. I,

Municipiul Cahul.

 

Evaluați articolul
Împărtășește cu prietenii
Asociatia Obsteasca AZI
Lasă un răspuns