Talk Forum//Reușesc

La data de 17 august a avut loc activitatea de finalizare a proiectului  „Abilitare prin libera exprimare a persoanelor cu diabilități din raioanele Cahul și Cantemir”.

Acest Talk Forum a fost transmis on-line în direct, în cadrul căruia  persoanele cu dizabilități au avut parte de a vorbi despre reușitele lor, cum s-a schimbat viața lor după emisiune, ce lecții au învățat, ce mesaje pot transmite și altor persoane cu dizabilități, comunităților.

Fiecare persoană cu dizabilități– participantă la Talk Forum//Reușesc! Comunitatea mă susține//  a primit câte un trofeu simbolic “Am reușit!!”. Deasemenea,  în cadrul Talk Forum-lui a fost organizată și Gala Premiului Media Incluzivă: expoziție de fotografii elaborate în cadrul Activității 1.8 cu genericul “ Persoanele cu dizabilități inspiră”.

În cadrul proiectului „Abilitare prin libera exprimare a persoanelor cu diabilități din raioanele Cahul și Cantemir” au fost organizate următoarele activități:

 • Au fost semnate acorduri de colaborare cu 5 APL-uri , suplimentar în fiecare localitate după caz  unde  s-a identificat parteneri de implimnetare a proiectului cum ar fi : instituție de învățămînt, grup de inițiativă, ONG,
 • Au fost create 5 grupuri –media incluzive;
 • Au fost organizate 5 workshop-uri media a câte 2 zile per localitate cu scopul :

– de a dezvolta capacități de comunicare publică la persoanele cu dizabilități în baza meterialelor de suport create de AO AZI cu suportul portalului de știri md.

–  de a învăța tinerii, inclusiv persoanele cu dizabilități drepturile și de a le cere,

–  de a învăța tinerii, inclusiv persoanele cu dizabilități să scrie și să depună demersuri, cereri în conformitate cu necesitățile.

 •  Preventiv fiecare Grup – media incluziv:

a) a identificat câte o problemă/necesitate care vizează și persoanele cu dizabilități din localitate,

b) au scris și depus câte  un demers/ cerere către consiliul local prin care cer să fie rezolvată problema lor,

c) au insistat ca demersul/cererea lor să fie inclus în ordinea de zi pentru a fi discutat la ședința consiliului local.

 • Au fost realizate 9 vizite în teren la 9 persoane cu dizabilități din 2 raioane din sudul R. Moldova Cahul și Cantemir pentru a cunoaște despre viața, activitatea, problemele lor.

După vizitele de documentare persoana cu dizabilități a fost invitată în platou, să vorbească despre succesele, problemele cu care se confruntă, cu ce poate ajuta comunitatea, ce a facut pentru comunitate.

Scopul emisiunilor este de a spori vizibilitatea persoanelor cu dizabilități în comunitate prin intermediul media, de a încuraja persoana cu dizabilități să vorbească. Comunitățile, cetățenii să conștientizeze că persoanele cu dizabilități pot fi parte a comunității, pot contribui, sunt valoroase.

Expertul media a acordat suport pentru cele 5 grupuri – media incluzive în elaborarea:

 • 3 filme/video de scurt metraj (de 3 min.) per grup (total 15 video),
 • 15 fotografii color per grup ( total 75 de fotografii),
 • 2 articole în ziarele locale, regionale, după caz și naționale per grup (total 10 articole ).

Prin materialele media elaborate:

 • au fost promovate normele sociale ce țin de atituni față de persoanele cu dizabilități,
 •  au fost învățate metode pozitive de comportament în familie față de persoanele cu dizabilități,
 • Non-discriminare față de persoanele cu dizabilități.
 • promovate drepturile persoanelor cu dizabilități (dreptul la muncă, familie, casă, comunitate, experiențe în comunicarea cu APL și consiliul local, altele după ).

 

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitate exclusivă a proiectului ”Abilitare prin libera Exprimare a persoanelor cu dizabilități din raioanele Cahul și Cantemir, implementat de A.O ”AZI” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Evaluați articolul