Start mini proiectului – Abilitarea grupului Local de sport Cahul pentru promovarea mediului inclusive în comunitate

A fost dat start mini- proiectului – Abilitarea grupului Local de sport Cahul pentru promovarea mediului inclusive în comunitate

Scopul mini-proiectului este: Implicarea tinerilor în acțiuni de sporire a incluziunii și non – violenței față de persoanele cu dizabilități din mun. Cahul.

Proiectul vine cu o contribuție de 5500 lei

APL Cahul vine cu o contribuție de min. 5500 lei.

În cadrul mini-proiectului se vor desfășura următoarele activități:

  • Activități de pregătire pentru lansarea Săptămâna incluziunii și non – violenței
  • Selectarea filmului pentru proiecție la aer liber.
  • Stabilirea acțiunilor de promovarea largă a activităților.
  • Lansarea Săptămânii incluziunii și non – violenței în mun. Cahul.
  • Promovarea largă prin postări a fiecărui eveniment și acțiuni realizate.
  • Vizită de studiu și schimb de experiență pentru grupul local de autoreprezentanți prin organizarea unei excursii la Chișinău, la Centrul pentru Drepturile Persoanele cu Dizabilități (CDPD)

Noi, membrii Grupului Local de Autoreprezentanți Cahul – venim cu rugămintea către toți cetățenii municipiului să ne susține în implimentarea proiectului.

Va mulțumim anticipat !!!

 

Activitățile vor fi organizate cu respectarea măsurilor de siguranță (distanța socială dintre membri, măști, dezinfectanți).

————————————————————————–

Activitate organizată în cadrul proiectului „Împuternicirea tinerilor din raionul Cahul”.

Proiect realizat de Asociația Obștească “AZI” cu suportul Fundației Est-Europene în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din surse acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvolatre și Cooperare (SDC) și Suedia

 

Evaluați articolul