Sprijin generos celor şase ţări din Parteneriatul Estic

În pofida dificultăților fără precedent cu care se confruntă statele membre, Uniunea Europeană oferă un sprijin generos celor șase țări din Parteneriatul Estic, care include Republica Moldova.
Sprijin pentru sectorul sănătății (30 milioane EUR):
• Lucrul cu OMS pentru furnizarea de dispozitive medicale și echipamente personale, cum ar fi ventilatoare, truse de laborator, măști, ochelari de protecție, halate și costume de protecție.
• Instruirea personalului medical și de laborator, creșterea gradului de sensibilizare în cele șase țări.
Sprijin pentru cele mai vulnerabile grupuri din societate (11,3 milioane EUR):
• Granturi de până la 60.000 EUR pentru organizațiile societății civile pentru a răspunde la nevoile imediate, cum ar fi sprijinirea școlilor locale cu învățământ la distanță – deja disponibile prin “Mecanismul de Reacție Rapidă” regional al UE.
• Lansarea “Programului de Solidaritate al Parteneriatului Estic” pentru a ținti cele mai afectate părți ale populației, cu sub-granturi pentru organizațiile locale mai mici.
Află mai multe detalii accesând linkul:
https://bit.ly/3bCf0gK

Несмотря на беспрецедентные трудности, с которыми сталкиваются европейские государства, Евросоюз предлагает щедрую поддержку шести странам Восточного партнерства, в котором входит и Республика Молдова.
Поддержка сектора здравоохранения (30 млн евро):
• Сотрудничество с ВОЗ по поставке медицинского оборудования и средств личной защиты, таких как вентиляторы, лабораторные наборы, маски, защитные очки, халаты и защитные костюмы.
• Обучение медицинского и лабораторного персонала и проведение информационных кампаний в шести странах.
Поддержка наиболее уязвимых групп в обществе (11,3 млн евро):
• Гранты в размере до 60 тысяч евро организациям гражданского общества на удовлетворение неотложных потребностей, таких как поддержка местных школ в организации дистанционного обучения – уже доступны в рамках регионального «Механизма быстрого реагирования» ЕС.
• Запуск «Программы солидарности c Восточным партнерством», направленной на поддержку наиболее пострадавших слоев населения, с под-грантами для небольших местных организаций.
Узнайте больше, перейдя по ссылке: https://bit.ly/3bHkqXO

Evaluați articolul
Împărtășește cu prietenii
Asociatia Obsteasca AZI
Lasă un răspuns