Sociateatea civilă contribuie la incluziunea socio – profesională a persoanelor cu dizabilități

Asociația Obștească ”AZI” a lansat un nou proiect: ”Sociateatea civilă contribuie la incluziunea socio – profesională a persoanelor cu dizabilități”.
Scopul proiectului este: facilitarea incluziunii socio-profesionale a persoanelor cu dizabilități din regiunea de Sud a Republicii Moldova prin crearea și dezvoltarea parteneriatelor locale și regionale pentru asigurarea unei piețe a muncii incluzive la nivel regional.
Evenimetul a fost organizat cu participarea reprezentanților APL 1 și 2, Cahul, Direcţia Asistenţă Socială Cantemir, DOFM Cahul și Cantemir, OSC-uri din rn. Cahul și Cantemir, persoane cu dizabilități, persoane interesate din 2 raioane de la sudul R. Moldova.
În cadrul venimentului au fost semnate acorduri de Subgrantare cu două OSC-uri din r-nul Cahul și Cantemir care vor facilita incluziunea socio – profesională a pesoanelor cu dizabilități din regiunea de Sud a Republicii Moldova.
Prin parteneriatele stabilite se vor consolida capacitățile persoanelor cu dizabilități din cele două raioane, astfel crescând rata de angajare a acestora în câmpul muncii.
OSC-urile partenrere – Asociația Obștească ”EcoScut Văleni” și Asociația Obștească ”Speranța Tinerilor Goteșteni” vor organiza activități pentru promovarea incluziunii socio – profesionale a persoanelor cu dizabilități.
Activitate realizată de A.O ”AZI” care implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la incluziunea socio-profesională a persoanelor cu dizabilități” cu suportul financiar al Uniunii Europene.
Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene în parteneriat cu Asociația Businessului European și a Centrului Contact.
Evaluați articolul