Selectarea unui expert în domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități

Termeni de referință

pentru selectarea  unui expert în domeniul  protecției sociale a persoanelor cu dizabilități pentru 4  localități din raionul Cahul (mun. Cahul, s. Pelinei, s. Roșu, s. Slobozia Mare) în facilitarea procesului de suport Grupurilor Locale în identificarea problemelor prioritare și elaborarea proiectelor de inițiativă civică pentru soluționarea lor.

Asociația Obștească „AZI” implementează proiectul „Împuternicirea tinerilor cu dizabilități din raionul Cahul”.  Proiectul este  finanțat cu suportul Fundației Est-Europene în parteneriat cu Centrul  „Parteneriat pentru Dezvoltare” din resurse acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Scopul proiectului este: facilitarea participării civice a persoanelor  cu dizabilități, interacțiunea și creșterea capacităților de activism comunitar care va duce la împuternicirea unui număr sporit de persoane cu dizabilități  din mediul rural din 4 localități din  raionul Cahul.

În acest sens, Asociația Obștească „AZI” anunță concurs pentru selectarea unui expert, care va e fi antrenat în analiza documentelor de politici locale și sprijinirea  Grupurilor Locale în identificarea problemelor prioritare și elaborarea proiectelor de inițiativă civică pentru soluționarea lor.

Caietul de sarcini include responsabilități privind servicii de asistență și consultanță acordate Grupurilor Locale de suport din raionul Cahul pe parcursul desfășurării  a 12 ateliere (4 ore per atelier) de lucru în cadrul cărora va:

 1. Oferi suport și consultanță pentru 4 grupuri locale în analiza și evaluarea a  4 planuri pentru promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități elaborate;
 2. Suport și consultanță pentru 4 grupuri locale în elaborarea a 4  proiecte de inițiativă civică;
 3. Instruirea a 4 grupuri locale,  pentru monitorizarea implementării planului de acțiuni.

Specialistul selectat va desfășura activitățile în localitățile-țintă ale proiectului alături de reprezentanții   APL din 4 localități partenere din rn. Cahul.

Cerințe fată de candidați:

 • Experiență de lucru în domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități. Cunoșterea legislației ( legea 60 din 30 martie 2012 );
 • Abilități excelente de comunicare, relaționare și organizare;
 • Cunoștințe în elaborarea și evaluarea politicilor publice, în special documente ce țin de drepturile și necesitățile persoanelor cu dizabilități;
 • Abilități excelente de analiză și sistematizare;
 • Abilități excelente în utilizarea PC;
 • Abilități de executare în mod independent a obligațiunilor care cer minimum de supervizare;
 • Punctualitate, responsabilitate și flexibilitate;
 • Excelente abilități de lucru în echipă;
 • Experiență de lucru în proiecte, organizații non-guvernamentale sau organizații internaționale constituie un avantaj.

Persoanele interesate pot depune dosarul personal sau prin e-mail. Dosarul trebuie să includă:

 1. CV-ul candidatului;
 2. Scrisoare de intenție.
 3. Oferta financiara in lei, care ar cuprinde onorariul per zi de consultanta si toate costurile de logistica aferente (telefon, transport, altele).

Termenul limită de prezentare a ofertei: 07 mai 2021, ora 17.00.

Telefon de contact: 0 299 20542, email: ao.azi.cahul@gmail.com

Persoana de contact: Tatiana Seredenco, director de proiect

Evaluați articolul
Împărtășește cu prietenii
Asociatia Obsteasca AZI
Lasă un răspuns