Selectarea unui expert în domeniul Bugetării Participative

Selectarea unui expert în domeniul

Bugetării Participative

Termeni de referință

Pentru selectarea  unui expert în domeniul  bugetării participative care va activa în 3  localități din raionul Cahul (satele Crihana Veche, Tătărești și Văleni) în instruirea a 3 Grupuri de Inițiativă Locală privind participarea cetățenilor în procesul decizional local, dezvoltând mecanismul de Bugetare Participativă la nivel local.

Asociația Obștească „AZI” implementează proiectul ”Consolidarea mecanismelor de responsabilitate socială” parte a proiectului „EU4Accountability – Societatea civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate socială în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană

Scopul proiectului este: abilitarea populației și societății civile la nivel local prin cunoștințe, instrumente și un cadru prin care aceștia să se poată implica mai activ în procesele de consultare și să contribuie la o mai bună mnitorizare a politicilor publice și bugetelor publice locale. Îmbunătățirea nivelului de participare și a societății civile la elaborarea politicilor publice, implicare în procesul bugetar, monitorizare și control.

În acest sens, Asociația Obștească „AZI” anunță concurs pentru selectarea unui expert, care va fi antrenat în instruirea a 3 Grupuri de Inițiativă Locală din 3 localități rurale ale r-nului Cahul: Crihana Veche, Tătărești și Văleni.

Caietul de sarcini include responsabilități privind instruiri tematice în domeniul Bugetării Participative. 10 instruiri per localitate, 8 ore pe zi (6 ore desfășurare curs, 2 ore pregătire, raportare activitate). Total 30 sesiuni de lucru în cadrul cărora vor fi abordate următoarele tematice:

 1. Participarea în procesul bugetar;
 2. Abordarea teritorială a dezvoltării locale;
 3. Tehnici de participare;
 4. Bugetare Participativă;
 5. Bugetarea Orientată pe Drepturile Omului și Bugetarea sensibilă la Gen.

Specialistul selectat va desfășura activitățile în localitățile țintă ale proiectului alături de reprezentanții  A. O. ”AZI”.

 

Cerințe fată de candidați:

 • Cunoașterea domeniului bugetării participative;
 • Experiență de lucru în implementarea proiectelor în domeniul Bugetării Participative;
 • Abilități excelente de comunicare, relaționare și organizare;
 • Abilități excelente de analiză și sistematizare;
 • Abilități excelente în utilizarea PC;
 • Abilități de executare în mod independent a obligațiunilor care cer minimum de supervizare;
 • Punctualitate, responsabilitate și flexibilitate;
 • Excelente abilități de lucru în echipă;
 • Experiență de lucru în proiecte, organizații non-guvernamentale sau organizații internaționale, colaborare APL constituie un avantaj.

 

Persoanele interesate pot depune dosarul personal sau prin e-mail. Dosarul trebuie să includă:

 1. CV-ul candidatului;
 2. Scrisoare de intenție.
 3. Oferta financiara in lei, care ar cuprinde onorariul per zi de consultanță și toate costurile de logistica aferente (telefon, transport, altele).

Termenul limită de prezentare a ofertei: 15 februarie 2023, ora 17.00.

Telefon de contact: 0 299 20542, 060090933; email: ao.azi.cahul@gmail.com

Adresa fizică: Costache Negruzzi 46/1, et.1

Facebook: Asociația Obștească ”AZI”

Persoana de contact: Tatiana Tronciu, coordonator proiect

Această publicație a fost produsă cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acesteia reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului „EU4Accountability – Societatea civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate socială în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană. Conținutul materialului aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.

Evaluați articolul
Împărtășește cu prietenii
Asociatia Obsteasca AZI
Lasă un răspuns