Rezultatele implementării celor 4 mini – proiecte, în raionul Cahul

În cadrul proiectului “ Împuternicirea tinerilor cu dizabilități din raionul Cahul ” au au fost emplementete 4 mini – proiecte de success.

  1. Abilitarea grupului local de suport Cahul pentru promovarea mediului incluziv în comunitate.
  2. COMUNITATE ACCESIBILĂ – COMUNITATE PROSPERĂ.
  3. INCLUZIUNE PRIN SPRIJINIREA INIȚIATIVELOR PRIVATE ALE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI DIN S. SLOBOZIA MARE.
  4. sportul la aer liber CALE DE ACCES SPRE INCLUZIUNE SOCIALĂ.

În Republica Moldova la nivel general, cât și în fiecare localitate din țară, în particular, se manifestă încă un grad înalt de discriminare a persoanelor cu dizabilităţi. Cele mai văzute domenii de manifestare a discriminării sunt legate de angajarea în câmpul muncii, infrastructura urbană și rurală neadaptată complet necesităților persoanelor cu dizabilități, percepția că dizabilitatea este ceva negativ, existența unor temeri și stereotipuri legate de interacțiunea și angajarea acestor persoane: temeri legate de calitatea muncii, educația și pregătirea profesională, randamentul și productivitatea la locul de muncă, siguranța personală. Acestea și alte cauze alimentează atitudinea oamenilor față de persoanele cu dizabilități. Chiar dacă în ultimii ani a fost îmbunătățită legislația în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități, mai este nevoie de timp pentru ca societatea în întregime să abordeze o poziție tolerantă și adecvată față de acest grup vulnerabil.

Evaluați articolul
Împărtășește cu prietenii
Asociatia Obsteasca AZI
Lasă un răspuns