Proiectul: „ AGENDA DE ADVOCACY ÎN RAIONUL CAHUL – ÎN SPRIJINUL PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI”

Facilitarea participării persoanelor cu dizabilităţi din raionul Cahul în procesul decizional local și implicarea lor în soluționarea propriilor probleme.

Facilitarea participării persoanelor cu dizabilităţi din raionul Cahul în procesul decizional local și implicarea lor în soluționarea propriilor probleme.

Obiective:

  • Consolidarea capacităților a 30 tineri cu dizabilităţi din raionul Cahul pentru participarea la luarea deciziilor la nivel local;
  • Sprijinirea autorităților publice locale din 4 localități-pilot din raionul Cahul în elaborarea documentelor de politici locale adaptate la nevoile persoanelor cu dizabilități;
  • Susținerea persoanelor cu dizabilități din localitățile pilot în implementarea în colaborare cu APL a unor acțiuni din planurile locale de acțiuni și creșterea implicării în procesul de soluționare a propriilor probleme;
  • Facilitarea creării Ghișeului unic în primăria mun. Cahul (pentru acordarea serviciilor persoanelor cu dizabilități, cu mobilitate scpzută, mamelor ș.a. categorii);
  • Promovarea experienței acumulate în lucrul cu persoanele cu dizabilități.

Principalele rezultate așteptate se referă la:

  • Consolidarea capacităților a 30 tineri dezavantajați din 4 comunități a raionului Cahul (3 rurale și municipiul Cahul), care se vor implica activ în identificarea propriilor necesități și participarea la soluționarea problemelor care le afectează viața;
  • Analiza, evaluarea și îmbunătățirea politicilor locale de planificare prin completarea acestora cu un plan de acțiuni ce vizează activitățile ce necesită a fi întreprinse pentru susținerea la nivel local a persoanelor cu dizabilități. Planificarea și programarea comună va asigura și finanțarea acțiunilor prevăzute în planurile locale;
  • Implicarea persoanelor cu dizabilități în identificarea priorităților lor de dezvoltare și mai apoi implicarea în realizarea acțiunilor prevăzute pentru satisfacerea acestei necesități;
  • Organizarea și desfășurarea unei ample campanii de advocacy la nivelul municipiului Cahul pentru crearea și deschiderea unui Ghișeu unic de acordare a serviciilor informative și administrative persoanelor cu dizabilități, mobilitate scăzută și altor categorii și sporirea accesului acestora la procesul decizional local;
  • Interacțiune între 4 localități partenere de proiect, schimb de experiență și practici pozitive, împărtățirea lecțiilor învățate cu alte localități din raion și regiune.

Finanțator:

Proiect realizat cu suportul Fundației Est-Europene în parteneriat cu Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Perioada:

Aprilie 2019 – Martie 2021, proiect în derulare.

Partenerii:

4 APL din Raionul Cahul

Evaluați articolul
Împărtășește cu prietenii
Asociatia Obsteasca AZI
Lasă un răspuns