Incluziunea socială a fetelor și femeilor refugiate – factor important de coeziune socială

Incluziunea socială a fetelor și femeilor refugiate – factor important de coeziune socială

În dorința de a ajuta persoanele refugiate din Ucraina să se integreze armonios în comunitate, noi, echipa proiectului „Societatea civilă contribuie la incluziunea socială a fetelor și femeilor refugiate”, am organizat un workshop în care am
încercat să creăm o punte de legătură între persoanele refugiate și reprezentanții Administrației Publice Locale (APL).

Workshop-ul dedicat incluziunii sociale a persoanelor refugiate din Ucraina, stabilite pe teritoriul mun. Cahul, a reprezentat un mecanism de instruire, acțiune și suport dedicat familiilor refugiate ce fac parte din societatea noastră și au nevoie de sprijin.

Scopul evenimentului a fost de a identifica mecanismele de suport din partea APL pentru persoanele refugiate, în procesul de adaptare, incluziune socială, angajare în câmpul muncii și stabilirea unei conexiuni între persoanele refugiate și DGASPF Cahul, Inspecția Teritorială de Muncă Cahul, DOFM Cahul.

Participanții și participantele la eveniment s-au arătat interesați de subiectul abordat, iar împreună am evaluat necesitatea de a elabora documente de politici publice mai exact, Planul de acțiuni anticriză, cu includerea componentelor de acordare a sprijinului femeilor și copiilor refugiați, având la bază evaluarea necesităților pe care le au.

Articol disponibil acum și pe:
Instagram: https://www.instagram.com/p/CqArQ1_t6cE/
Facebook: https://www.facebook.com/photo?fbid=217290884313408&set=pcb.217291024313394

Această activitate este realizată de către A.O. „AZI” în cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la incluziunea socială a fetelor și femeilor refugiate”, parte a proiectului „Consolidarea parteneriatului public privat pentru a îmbunătăți răspunsul la criza refugiaților în Republica Moldova” implementat de AO Institutum Virtutes Civilis, cu susținerea UN Women Moldova și finanțat de Fondul Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară (Women’s Peace & Humanitarian Fund).
Conținutul acestui material este în întregime responsabilitatea autorului și nu reflectă neapărat opinia AO IVC, al WPHF și UN WOMEN.
#wphfund #WomenBuildPeace #WomenRespond2Crises
#UNSCR1325 #WPSin2020 #InvestimWomen

Evaluați articolul
Împărtășește cu prietenii
Asociatia Obsteasca AZI
Lasă un răspuns