DESPRE NOI

Asociaţia a fost creată de un grup de părinţi şi specialişti în domeniul educaţiei incluzive la data de 11. 10 .2005 şi înregistrat prin dispoziţia Preşedintelui raionului Cahul, RM la data de 23.01.2006 numărul 14/d.

AO AZI este o organizaţie regională şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul raionului Cahul , Cantemir.

Echipa AO „AZI” îşi desfăşoara activitatea în cadrul proiectului „Şi eu am drepturi-2014″. Scopul proiectului consta în” Oferirea de şanse egale la educaţie pentru toţi copii/tinerii. Activităţile in cadrul proiectului consta în monitorizarea şi evaluarea educaţiei incluzive in rn Cahul şi Cantemir, creearea şi fortificarea grupului de autoreprezentanţi şi dezvoltarea organizaţională. Echipa AO AZI îşi propune ca prin acţiunile sale să contribuie la îmbunătăţirea imaginii în societate a persoanelor cu dizabilităţi si schimbarea accentului de la caritate pe cel axat pe drepturi.

Împărtășește cu prietenii
Asociatia Obsteasca AZI