ANUNȚ REPETAT privind contractarea serviciilor de cazare și alimentație pentru petrecerea activității ”Școala de liderism și implicare în procesul BP”, activitate în cadrul proiectului ”Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”

A N U N Ț     REPETAT

privind contractarea serviciilor de cazare și alimentație pentru petrecerea activității ”Școala de liderism și implicare în procesul BP”, activitate în cadrul proiectului ”Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”

 1. Denumirea autorității contractante: Asociația Obștească „AZI”, c/f:  8043341;
 2. Obiectul achiziției: Achiziționarea prestării serviciilor de cazare și alimentație la eveniment.
 3. Data publicării anunțului: 28.10.2021;
 4. Sursa alocației: Asociația Obștească ”AZI” este partener regional în cadrul proiectului ”Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” cofinanțat de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V, Germania în consorțiu cu Centrul Analitic Independent ”Expert – Grup”în calitate de partener principal și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE);
 5. Termenul de efectuare a lucrărilor: 10 zile calendaristice;
 6. Locul desfășurării: mun. Cahul, str. C.Negruzzi 46/1, et 1;
 7. Criteriul de evaluare: Calitatea serviciilor prestate și cel mai mic preț;
 8. Asociația Obștească ”AZI” invită agenții economici interesați, care pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziționare a serviciilor de alimentare și cazare.
LOT Denumirea serviciului Detalii informationale Număr exemplare
1. Servicii de cazare Cazare pentru 25 persoane pentru 4 nopți și 5 zile 4 nopți/ 5 zile
2 Servicii de alimentare Servicii de alimentare in cadrul activitatilor de instruire in cadrul scolii de liderism cu participarea a 25 de persoane.

Pauze de cafea – 2 per /zi

Prinz – 1 per/ zi

25 persoane per / zi

 

 1. Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:
 • Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală per Lot cu cota 0 TVA.
 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii /extras din registrul de stat al peroanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 • Informații generale despre participant, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 1. Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la adresa indicată mai jos, solicitând caietul de sarcini:
 • denumirea autorității contractante: Asociația Obștească „AZI”
 • adresa: or. Cahul, str. C. Negruzzi 46.
 • Telefonul: 079665961.
 • E-mail: cahul@gmail.com ,oxana.radu@yahoo.com
 • Numele și prenumele persoanei responsabile: Radu Oxana
 1. Depunerea ofertelor:
 • Termenul de depunere a ofertelor: până la ora 17.00 pe data 07.11.2021.
 • Adresa de depunere a ofertelor: AO AZI, sediul mun. Cahul, str. C. Negruzzi 46, sau e-mail: cahul@gmail.com,
 • Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
 • Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 10 zile.
Evaluați articolul
Împărtășește cu prietenii
Asociatia Obsteasca AZI
Lasă un răspuns