ANUNȚ REPETAT privind contractarea serviciilor de arendă a localului și alimentație

ANUNȚ REPETAT

privind contractarea serviciilor de arendă a localului și alimentație  pentru organizarea și petrecerea activității Târgul de inițiative civice ”Pentru PACE” în cadrul proiectul ”Integrarea socială și culturală a refugiaților din raioanele Cahul și Cantemir”

 Asociația Obștească ”AZI” implementează proiectul ”Integrarea socială și culturală a refugiaților din raioanele Cahul și Cantemir” în sprijinul comunităților gazdă și refugiaților din Ucraina in Moldova,  finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) prin intermediul proiectului ,,Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”. 

 1. Denumirea autorității contractante: Asociația Obștească „AZI”, c/f:  1022620010864;
 2. Obiectul achiziției: Achiziționarea prestării serviciilor de arendă a localului și alimentație la eveniment.
 3. Data publicării anunțului: 18.02.2023;
 4. Sursa alocației: Asociația Obștească ”AZI” implementează proiectul ”Integrarea socială și culturală a refugiaților din raioanele Cahul și Cantemir” în sprijinul comunităților gazdă și refugiaților din Ucraina in Moldova, finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) prin intermediul proiectului ,,Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”;
 5. Termenul de efectuare a lucrărilor: 4 zile calendaristice;
 6. Locul desfășurării: mun. Cahul, str. C.Negruzzi 46/1, et 1;
 7. Criteriul de evaluare: Calitatea serviciilor prestate și cel mai mic preț;
 8. Asociația Obștească ”AZI” invită agenții economici interesați, care pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziționare a serviciilor de alimentație și arendă.
LOT DENUMIREA SERVICIULUI DETALII  INFORMAȚIONALE NUMĂR EXEMPLARE
1. Sevicii de arendare a localului Arenda unui local pentru 60 persoane timp de 6 ore 60 persoane
2. Servicii de alimentație Servicii de alimentație pe durata petrecerii activității:

–        Pauză de cafea – 60 persoane;

–        Cafea / Ceai – 60 persoane;

–        Fourchette – 60 persoane (menu)

 

 

60 persoane

 

 • Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:
 • Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală per Lot cu cota 0 TVA.
 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii /extras din registrul de stat al peroanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 • Informații generale despre participant, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 1. Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la adresa indicată mai jos, solicitând caietul de sarcini:
 • denumirea autorității contractante: Asociația Obștească „AZI”
 • adresa: or. Cahul, str. C. Negruzzi 46.
 • Telefonul: 0299 20 542 / 079889099 – Cristina Voina administrator
 • E-mail: ao.azi.cahul@gmail.com 
 • Numele și prenumele persoanei responsabile: Cristina Voina administrator
 1. Depunerea ofertelor:
 • Termenul de depunere a ofertelor: până la ora 10:00 pe data 22.02.2023.
 • Adresa de depunere a ofertelor: AO AZI, sediul mun. Cahul, str. C. Negruzzi 46, sau e-mail: ao.azi.cahul@gmail 
 • Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
 • Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 4 zile.

Proiectul ”Integrarea socială și culturală a refugiaților din raioanele Cahul și Cantemir” în sprijinul comunităților gazdă și refugiaților din Ucraina in Moldova, este implementat de A.O. ”AZI” și finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) prin intermediul proiectului ,,Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”

Evaluați articolul
Împărtășește cu prietenii
Asociatia Obsteasca AZI
Lasă un răspuns