Anunț privind achiziționarea lucrărilor de construcție

A N U N Ț

privind achiziționarea lucrărilor de construcție privind asigurarea accesibilității oficiului AO AZI (rampei de acces), activitate în cadrul proiectului ”Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”

 1. Denumirea autorității contractante: Asociația Obștească „AZI”, c/f:  8043341;
 2. Obiectul achiziției: Achiziționarea lucrărilor de construcție a rampei.
 3. Data publicării anunțului: 20.09.2021;
 4. Sursa alocației: Asociația Obștească ”AZI” este partener regional în cadrul proiectului ”Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” cofinanțat de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V, Germania în consorțiu cu Centrul Analitic Independent ”Expert – Grup” în calitate de partener principal și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE);
 5. Termenul de efectuare a lucrărilor: 30 zile calendaristice;
 6. Locul desfășurării: mun. Cahul, str. C.Negruzzi 46/1, et 1;
 7. Criteriul de evaluare: Calitatea serviciilor prestate și cel mai mic preț;
 8. Asociația Obștească ”AZI” invită agenții economici interesați, care pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziționare a lucrărilor de construcție a rampei de acces pentru peroanele cu dizabilități.

 

 

Nr. Denumirea serviciului Specificații tehnice Număr exemplare
1. Servicii de construcție a rampei pentru  asigurarea accesibilității oficiului AO AZI Se va solicita caietul de sarcini suplimentar 1

 

 1. Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoareledocumente:
 • Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală per ofertă cu cota 0 TVA.
 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii /extrasdin registrul de stat al peroanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 • Informații generale despre participant, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 1. Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la adresa indicată mai jos, solicitând caietul de sarcini:
 • denumirea autorității contractante: Asociația Obștească „AZI”
 • adresa: or. Cahul, str. C. Negruzzi 46.
 • Telefonul: 079665961.
 • E-mail: azi.cahul@gmail.com , oxana.radu@yahoo.com
 • Numele și prenumele persoanei responsabile: Radu Oxana
 1. Depunerea ofertelor:
 • Termenul de depunere a ofertelor: până la ora 17.00 pe data 28.09.2021.
 • Adresa de depunere a ofertelor: AO AZI, sediul mun. Cahul, str. C. Negruzzi 46, sau e-mail: azi.cahul@gmail.com,
 • Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
 • Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 10 zile.
Evaluați articolul
Împărtășește cu prietenii
Asociatia Obsteasca AZI
Lasă un răspuns