ANUNȚ privind achiziționarea echipamentului tehnic din cadrul proiectului ”Integrarea socială și culturală a refugiaților din raioanele Cahul și Cantemir”

ANUNȚ

privind achiziționarea echipamentului tehnic din cadrul proiectului

”Integrarea socială și culturală a refugiaților din raioanele Cahul și Cantemir”

 1. Denumirea autorității contractante: Asociația Obștească „AZI”, c/f: 1022620010864
 2. Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentului tehnic.
 3. Data publicării anunțului: 13.12.2022.
 4. Sursa alocației: Asociația Obștească ”AZI” implementează proiectul ”Integrarea socială și culturală a refugiaților din raioanele Cahul și Cantemir” în sprijinul comunităților gazdă și refugiaților din Ucraina in Moldova, și finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”. Echipamentul va fi utilizat pentru comunitatea de refugiați din r-nul Cantemir, sat. Baimaclia.
 5. Termen de livrare: până la 15 zile calendaristice
 6. Locul livrării: mun. Cahul, str. C. Negruzzi 46/1
 7. Modalități de plată: prin transfer
 8. Criteriul de evaluare: Calitatea serviciilor prestate și cel mai mic preț.
 9. Asociația Obștească „AZI” invită agenții economici interesați, care pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziționare a serviciilor de echipare și dotare – echipament tehnic specificat în tabelul de mai jos.

 

Nr. Lot Denumirea produsului Specificații tehnice Număr exemplare
1 LAPTOP Tip procesor: Intel Core i3-1115G4; Capacitate memorie – 8Gb, Grafica: Intel UHD Graphics. 1
2 LED TV Diagonala – 55, matricea – IPS, Ecran – 3840×2160 (4K), Ecran plat, Sistem operațional – VIDAA U 1
3 WIRELESS MOUSE Mărime 99mm, tehnologia senzorilor – urmărie optică lină DPI (Min/Max): 1000+-

Tip conexiune: conexiune wireless de 2,4 GHz

Raza wireless: 10 m

2
4 CABLE HDMI TO HDMI Mărimea 7.5m 1

 

 1. Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:
 • Oferta de preț, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală per ofertă cu cota 0 TVA.
 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii /extras din registrul de stat al peroanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 • Informații generale despre participant, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 1. Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la adresa indicată mai jos:
 • denumirea autorității contractante: Asociația Obștească „AZI”
 • adresa: mun. Cahul, str. C. Negruzzi 46/1, et.1.
 • Telefonul: 060090933
 • E-mail: ao.azi.cahul@gmail.com
 • Numele și prenumele persoanei responsabile: Tatiana Tronciu
 1. Depunerea ofertelor:
 • Termenul de depunere a ofertelor: până la ora 17:00 pe data 26.12.2022.
 • Adresa de depunere a ofertelor: A.O. ”AZI”, sediul mun. Cahul, str. C. Negruzzi 46/1, et.1, sau

e-mail: ao.azi.cahul@gmail.com

 • Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
 • Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 10 zile.

Proiectul ”Integrarea socială și culturală a refugiaților din raioanele Cahul și Cantemir” în sprijinul comunităților gazdă și refugiaților din Ucraina in Moldova, este implementat de A.O. ”AZI” și finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova

Evaluați articolul
Împărtășește cu prietenii
Asociatia Obsteasca AZI
Lasă un răspuns