ANUNȚ privind achiziționarea echipamentului sportiv din cadrul proiectului ”Integrarea socială și culturală a refugiaților din raioanele Cahul și Cantemir”

ANUNȚ

privind achiziționarea echipamentului sportiv din cadrul proiectului

”Integrarea socială și culturală a refugiaților din raioanele Cahul și Cantemir”

 1. Denumirea autorității contractante: Asociația Obștească „AZI”, c/f: 1022620010864
 2. Obiectul achiziției: echipamentului sportiv .
 3. Data publicării anunțului: 12.2022.
 4. Sursa alocației: Asociația Obștească ”AZI” implementează proiectul ”Integrarea socială și culturală a refugiaților din raioanele Cahul și Cantemir” în sprijinul comunităților gazdă și refugiaților din Ucraina in Moldova, și finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”. Echipamentul va fi utilizat pentru comunitatea de refugiați din mun Cahul în incinta Palatului de Cultură ”Nicolae Botgros”.
 5. Termen de livrare: până la 15 zile calendaristice
 6. Locul livrării: mun. Cahul, str. C. Negruzzi 46/1
 7. Modalități de plată: prin transfer
 8. Criteriul de evaluare: Calitatea serviciilor prestate și cel mai mic preț.
 9. Asociația Obștească „AZI” invită agenții economici interesați, care pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziționare a serviciilor de echipare și dotare – echipament sportiv specificat în tabelul de mai jos.

 

Nr. Lot Denumirea produsului Specificații tehnice Număr exemplare
1 Covoare de silicon pentru yoga 183x61x1cm

 

15
2 Blocuri de yoga 23×14,5×8 cm

 

30
3 Cilindru roller pentru yoga 45 x 15 cm

 

10
4 Mingi fitness

 

75 cm

 

10
  Covoraș puzzle pentru yoga 100 x 100 x 1 cm

 

24
  Fotoliu Pufrelax tip sac 520 litri, piele eco, umplut cu perle polistiren

 

4

 

 1. Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:
 • Oferta de preț, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală per ofertă cu cota 0 TVA.
 • Informații generale despre participant, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 1. Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la adresa indicată mai jos:
 • denumirea autorității contractante: Asociația Obștească „AZI”
 • adresa: mun. Cahul, str. C. Negruzzi 46/1, et.1.
 • Telefonul: 060090933
 • E-mail: azi.cahul@gmail.com
 • Numele și prenumele persoanei responsabile: Tatiana Tronciu
 1. Depunerea ofertelor:
 • Termenul de depunere a ofertelor: până la ora 17:00 pe data 28.12.2022.
 • Adresa de depunere a ofertelor: A.O. ”AZI”, sediul mun. Cahul, str. C. Negruzzi 46/1, et.1, sau

e-mail: ao.azi.cahul@gmail.com

 • Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
 • Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 10 zile.

Proiectul ”Integrarea socială și culturală a refugiaților din raioanele Cahul și Cantemir” în sprijinul comunităților gazdă și refugiaților din Ucraina in Moldova, este implementat de A.O. ”AZI” și finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova

Evaluați articolul
Împărtășește cu prietenii
Asociatia Obsteasca AZI
Lasă un răspuns