Anunț privind achiziționarea echipamentului IT în cadrul proiectului ”Abilitare prin libera exprimare a persoanelor cu dizabilități din raioanele Cahul și Cantemir”

A N U N Ț / I N V I T A Ț I E

 1. Denumirea  autorității contractante: Asociația Obștească „AZI”, c/f:  8043341
 2. Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentului IT.
 3. Data publicării anunțului: 06.07.2021
 4. Sursa alocației: Din cadrul proiectului ”Abilitare prin libera exprimare a persoanelor cu dizabilități din raioanele Cahul și Cantemir” implementat de Asociația Obștească ”AZI”, proiect realizat cu sprijinul financial al Uniunii Europene.
 5. Termen de livrare: 10 zile calendaristice
 6. Locul livrării: mun. Cahul
 7. Modalități de plată: în baza facturii fiscale
 8. Criteriul de evaluare: Calitatea bunului livrat și cel mai mic preț.
 9. Asociația Obștească „AZI” invită agenții economici interesați, care îi poate satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind achiziționarea echipamentului IT.
Nr d/o Denumirea obiectului Caracteristicile tehnice Cantitatea
1 Laptop

 

 

 

 Segment : Home & Office

Capacitate stocare : 512 GB

Tip placă video : Integrată

Tip procesor : Intel Core i5

Nr. nuclee : 4

Rezoluție (px) : 1920 x 1080 px

Memorie RAM : 16 GB

 

Termen de garantie cel puțin –  12 luni

 

1
2 Geantă Laptop

 

  Dimensiune ecran : 15.6″

Tip geantă : Notebook Bag

Culoare : Black

Dimensiuni (L x L x G) : 420 x 290 x 55 mm

Greutate : 0.47 kg

1
3 Imprimantă muntifuncțională MFP (imprimantă, scaner, copiator)

pentru biroul de mijloc

4-Color Laser Printing

Format maxim de imprimare A4 (210 × 297 mm)

dimensiunea maximă a amprentei: 216 × 356 mm

Panou LCD

imprimarea față-verso

interfețe: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB

automatizarea originalelor la scanare

 

1
 1. Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:
 • Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală per ofertă cu cota 0 TVA.
 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii /extras din registrul de stat al peroanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 • Informații generale despre participant, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 1. Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la adresa indicată mai jos:
 • denumirea autorității contractante: Asociația Obștească „AZI”
 • adresa: mun. Cahul, str. C. Negruzzi 46.
 • telefonul: 079665961.
 • E-mail: azi.cahul@gmail.com, oxana.radu@yahoo.com
 • Numele și prenumele persoanei responsabile: Radu Oxana
 1. Depunerea ofertelor:
 • Termenul de depunere a ofertelor: până la ora 17.00 pe data 15.07.2021.
 • Adresa de depunere a ofertelor: AO AZI, sediul mun. Cahul, str. C. Negruzzi 46, sau e-mail: azi.cahul@gmail.com, oxana.radu@yahoo.com
 • Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
 • Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 15 zile.

 

 

 

Evaluați articolul