UE-GIZ// Activitate de lansare a proiectului „Comunități Informate,Sensibilizate privind conectarea la Serviciile de Canalizare”

În cadrul Proiectului “Comunități Informate, Sensibilizate privind conectarea la Serviciile de canalizare”,conform planului de activități la data de 29.10.2020 a fost organizată activitatea de lansare a proiectului.

La această activitate au fost invitați reprezentanți :

 •  APA -CANAL CAHUL-Ghețivu Gheorghe;
 • Direcției Generale Învățămînt Cahul -Baban Valeriu;
 • Direcției Centrului de Sănătate Publica Cahul”- Alexandru Calendari;
 •  Reprezentanți ai APL-urilor,  voluntari;
 • Reprezentat mass-media ziuadeazi.md- Vitalie Hotnogu.

La activitatea de lansare a fost prezentat invitaților:

 1. scopul și obiectivele proiectului proiectului
 2. impactul așteptat, beneficiile proiectului pentru cetățeni,
 3.  problemele de mediu existente și conștientizarea acestora cu privire la beneficiile pe care le vor avea ca urmare a implementării proiectului finanțat de Uniunea Europeană.

Activitățile planificate în cadrul  proiectului “Comunități Informate, Sensibilizate privind conectarea la Serviciile de canalizare”  vor genera următoarele rezultate:

 • Se va mări numărul de cetățeni conectați la serviculul de canalizare;
 • Se va reduce riscurile de sănătate pentru cetăţeni din 3 localități – Cahul, Cotihana, Crihana Veche,  și cetățeni din s Roșu;
 • Se va asigurara menţinerea mediului ambiant curat prin construcţia sistemului de canalizare;
 • Se va impulsiona dezvoltarea economiei;
 • Ridicarea nivelului de trai a cetăţenilor din 3 localităţi rurale și 1 municiupiu;
 • Se va ajuta 5 famili de tip social -vulnerabile din fiecare localitate pentru a se conecta la serviciiul de apă și canalizare;

La finalul activității a fost sesiunea de întrebari și răspunsuri cât și propuneri, idei de îmbunătățire a rezultatelor așteptate

Activitatea  a fost organizată şi moderată de către echipa A.O. „AZI”, care a durat  2 ore

 

Scopul Proiectului- Creşterea nivelului de conştientizare a cetățenilor din 4 localități: mnc. Cahul, satele Cotihana, Crihana Veche și Roșu despre beneficiile unui sistem modern de  canalizare și alimentare cu apă potabilă.

Asociația Obștească AZI este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ”Comunități Informate, Sensibilizate privind conectarea la serviciile de canalizare ” în Municipiul Cahul (inclusiv satul Cotihana), satul Crihana Veche, satul Roșu. Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru regiunea Sud este CRAION CONTACT-Cahul IP.

 

Evaluați articolul
Împărtășește cu prietenii
Asociatia Obsteasca AZI
Lasă un răspuns