A N U N Ț privind achiziționarea serviciilor de printare a materialelor promoționale din cadrul proiectului „Comunități Informate, Sensibilizate privind conectarea la Serviciile de canalizare”

A N U N Ț

 privind achiziționarea serviciilor de printare a materialelor promoționale din cadrul proiectului „Comunități Informate, Sensibilizate privind conectarea la Serviciile de canalizare”

 1. Denumirea autorității contractante: Asociația Obștească „AZI”, c/f:  8043341
 2. Obiectul achiziției:elaborarea materialelor promoționale.
 3. Data publicării anunțului: 12.10.2020
 4. Sursa alocației: Asociația Obștească AZI este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ”Comunități Informate, Sensibilizate privind conectarea la serviciile de canalizare ” în Municipiul Cahul (inclusiv satul Cotihana), satul Crihana Veche, satul Roșu. Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru regiunea Sud este CRAION CONTACT-Cahul IP.
 5. Termen de livrare: 10 zile calendaristice
 6. Locul livrării: mun. Cahul, str. C. Negruzzi 46/1
 7. Modalități de plată: prin transfer
 8. Criteriul de evaluare: Calitatea bunului elaborat și cel mai mic preț.
 9. Asociația Obștească „AZI” invită agenții economici interesați, care îi poate satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție elaborarea materialelor promoționale specificate în tabelul de mai jos.
Nr.

LOT

Denumirea materialelor Specificații tehnice Număr exemplare
 

1.

Pliante

 

Color, marime A4, text/imagini pe a,bele parți

Textul (imaginea) vor fi pezentate de AO,,AZI”

2500

 

 

Postere

 

Color, marimea A3, text/ imagini vor fi prezentate AO,,AZI” 500
 

2.

Banere cu inele

 

Color, 5m pe 1.50m, lo  8
 

3.

 

Chipiuri

 

 

 Chipiurile de culoarea  alb, logoul se va pune suplimentar, va fi prezentat de AO,,AZI” 500

 

 

Torbițe eco

 

Torbițe eco din pânză de culoarea cafenie deschis, logoul se va pune suplimentar, va fi przentat de AO,,AZI” 600

 

 1. Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:
 • Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală per ofertă cu cota 0 TVA.
 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii /extras din registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 • Informații generale despre participant, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 1. Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la adresa indicată mai jos:
 • denumirea autorității contractante: Asociația Obștească „AZI”
 • adresa: or. Cahul, str. C. Negruzzi 46.
 • telefonul: 079665961.
 • E-mail: azi.cahul@gmail.com, oxana.radu@yahoo.com
 • Numele și prenumele persoanei responsabile: Radu Oxana
 1. Depunerea ofertelor:
 • Termenul de depunere a ofertelor: până la ora 10.00 pe data 22.10.2020.
 • Adresa de depunere a ofertelor: AO AZI, sediul mun. Cahul, str. C. Negruzzi 46, sau e-mail: azi.cahul@gmail.com, oxana.radu@yahoo.com
 • Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
 • Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 10 zile.

 

 

Director de proiect: Tatiana  Seredenco

Semnătura: _______________________

Evaluați articolul