A N U N Ț

privind achiziționarea materialelor promoționale din cadrul proiectului „Cetățeni informați și Sensibilizați privind conectarea la serviciile de apă și canalizare din orașul Leova și localitățile Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui”.

 1. Denumirea autorității contractante: Asociația Obștească „AZI”, c/f:  8043341
 2. Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de printare a materialelor promoționale.
 3. Data publicării anunțului: 08.2021.
 4. Sursa alocației: Asociația Obștească AZI este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ” Cetățeni informați și Sensibilizați privind conectarea la serviciile de pă și analizare in orașul Leova și localitățile Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui” în orașul Liova inclusiv orașul Iargara, satul Filipeni, satul Romanovca, satul Cupcui. Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2021) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru regiunea Sud este Asociația Obștească Centrul „Contact-Cahul”.
 5. Termen de livrare: până la 15 de zile calendaristice
 6. Locul livrării: mun. Cahul, str. C. Negruzzi 46/1
 7. Modalități de plată: prin transfer
 8. Criteriul de evaluare: Calitatea serviciilor prestate și cel mai mic preț.
 9. Asociația Obștească „AZI” invită agenții economici interesați, care poate satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziționare a serviciilor de printare/imprimare – materialelor promoționale specificate în tabelul de mai jos.
Nr.

LOT

Denumirea materialelor Specificații tehnice Număr exemplare
1.      

 

Calendare de masă Color, mărime A5, text/imagini pe 26 de pagini. Textul și imaginile le oferă A.O. ”AZI” cu tema privind conectarea la rețelele de apă.  

200

2. Umbrele Albe (de buzunar) mărimi standarte, imagine cu două logouri și texte prezentate de A.O. ”AZI” 100
3. Carnete de notițe  Carnete cu spirală format A5, textul, logoul se va imprima suplimentar și va fi prezentat de AO,,AZI” 100
4.  Veste groase fără mâneci Veste groase fără mâneci, textul, logoul se va imprima suplimentar și va fi prezentat de AO,,AZI” 70
5. Pixuri Pixuri culoare deschisă textul, logoul se va imprima suplimentar, și va fi prezentat de AO,,AZI” 100
6. Căni Căni albe ceramică textul, logoul se va imprima suplimentar, și va fi prezentat de AO,,AZI” 100
7. Măști Măști albe, textul, logoul se va imprima suplimentar, și va fi prezentat de AO,,AZI” 100
8. Flash – brățară Flash – brățară 16 GB memorie textul, logoul se va imprima suplimentar, și va fi prezentat de AO,,AZI” 100
9. Fotografii A3 Fotografii A3, material rezistent la condițiile meteorologice, grosimea 500mm, logoul se va imprima suplimentar, și va fi prezentat de AO,,AZI” 50
10. Servicii imprimare Servicii de imprimare, machetare și design ale materialelor promoționale elaborate și prezentate de A.O. ”AZI”

 

 1. Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoareledocumente:
 • Oferta de prețconfirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală per ofertă cu cota 0 TVA.
 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii /extrasdin registrul de stat al peroanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 • Informații generale despre participant, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 1. Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la adresa indicată mai jos:
 • denumirea autorității contractante: Asociația Obștească „AZI”
 • adresa: or. Cahul, str. C. Negruzzi 46.
 • Telefonul: 079665961.
 • E-mail: cahul@gmail.com,oxana.radu@yahoo.com
 • Numele și prenumele persoanei responsabile: Radu Oxana
 1. Depunerea ofertelor:
 • Termenul de depunere a ofertelor: până la ora 10.00 pe data 01.09.2021.
 • Adresa de depunere a ofertelor: AO AZI, sediul mun. Cahul, str. C. Negruzzi 46, sau e-mail: cahul@gmail.com,oxana.radu@yahoo.com
 • Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
 • Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 10 zile.

 

Evaluați articolul
Împărtășește cu prietenii
Asociatia Obsteasca AZI
Lasă un răspuns