Ultimile publicații
Noutati
Rezultatele implementării celor 4 mini – proiecte, în raionul Cahul
10
În cadrul proiectului “ Împuternicirea tinerilor cu dizabilități din raionul Cahul ” au au fost emplementete
Asociatia Obsteasca AZI
Noutati
Evaluarea efectelor și impactul proiectelor implementate
140
Pe parcurul luni au fost organzate activitățile de evaluarea a efectelor și impactul proiectelor asupra
Asociatia Obsteasca AZI
Noutati
Promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în cadrul Consiliului Raional de Participare Cahul
130
Tinerii cu dizabilități au participat la ședința CRP Cahul, în cadrul căreia au venit cu recomandări
Asociatia Obsteasca AZI
Noutati
ANUNȚ REPETAT privind contractarea serviciilor de cazare și alimentație pentru petrecerea activității ”Școala de liderism și implicare în procesul BP”, activitate în cadrul proiectului ”Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”
290
A N U N Ț     REPETAT privind contractarea serviciilor de cazare și alimentație pentru petrecerea activității
Asociatia Obsteasca AZI
Noutati
A N U N Ț privind contractarea serviciilor de cazare și alimentație pentru petrecerea activității ”Școala de liderism și implicare în procesul BP”, activitate în cadrul proiectului ”Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”
300
A N U N Ț privind contractarea serviciilor de cazare și alimentație pentru petrecerea activității ”Școala
Asociatia Obsteasca AZI
Noutati
UE // ”Cetățeni Informați și Sensibilizați privind conectarea la serviciile de apă și canalizare din orașul Leova și localitățile Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui”
470
În cadrul proiectului ”Cetățeni Informați și Sensibilizați privind conectarea la serviciile de apă și
Asociatia Obsteasca AZI
Noutati
Start mini proiectului – Abilitarea grupului Local de sport Cahul pentru promovarea mediului inclusive în comunitate
90
A fost dat start mini- proiectului – Abilitarea grupului Local de sport Cahul pentru promovarea mediului
Asociatia Obsteasca AZI
Noutati
UE // Masă rotundă cu partenerul ”Apă – Canal” Leova
630
Asociația Obștească ”AZI” a participat la Masă Rotundă cu angajații, ”Apă – Canal” Leova, partener
Asociatia Obsteasca AZI
Noutati
Două parteneriate durabile au fost lansate
1350
În cadrul proiectului ”AbiliTare pentru IMPLICARE” , au fost semnate două acorduri de colaborare cu APL
Asociatia Obsteasca AZI
Noutati
Participarea Grupurilor Locale la întâlnirile cu consilierii (buget și finațe, social)
430
În luna septembrie Grupurile Locale au participat la ședințele Comisiilor (buget și finanțe, social)
Asociatia Obsteasca AZI
Proiecte curente
”Comunități Informate, Sensibilizate privind conectarea la serviciile de canalizare ”
2850
Proiectul ”Comunități Informate, Sensibilizate privind conectarea la serviciile de canalizare” vine ca o etapă de pregătire pentru implimentarea proiectului  „Modernizarea rețelelor de apă și canalizare în municipiul Cahul, s. Cotihana și Crihana Veche”, Proiectul își propune să contribuie la implicarea grupurilor locale și a cetățenilor din 4 localități: mnc. Cahul, Cotihana, Crihana Veche și Roșu […]
Asociatia Obsteasca AZI
”Abilitare prin libera exprimare a persoanelor cu dizabilități din raioanele Cahul și Cantemir”
2510
Prin proiectul ”Abilitare prin libera exprimare a persoanelor cu dizabilități din raioanele Cahul și Cantemir” A.O. ”AZI” : Va promova accesul liber și sigur al persoanelor cu dizabilități la informație; Prin activitățile ropuse va abilita și va încuraja persoanele cu dizabilități să se exprime liber, fără frică incusiv în fața presei; Va încuraja persoanele cu […]
Asociatia Obsteasca AZI
”Programul de Împuternicire a Tinerilor din Mediul Rural”
4950
Scopul programului este de a facilita participarea civică a tinerilor, interacțiunea și creșterea capacităților de activism comunitar ce duce la împuternicirea unui număr sporit de tineri din mediul rural din Moldova. Programul va ținti grupuri de inițiativă locale, ONG-uri, dar și alte persoane interesate să acționeze ca agenți ai schimbării sociale pozitive în cadrul comunităților […]
Asociatia Obsteasca AZI
Proiectul ”Cetățeni Instruiți – Comunități Prospere”
5150
Obiectivul genearal al proiectului este Dezvoltarea și facilitarea accesului adulților din 7 localități din raioanele Cahul și Cantemir, inclusiv și mun. Cahul la servicii nnformale de educație bazate pe nevoi reale de învățare. A.O.AZI va propune cetățenilor ofertele sale educaționale, astfel ei ăși vor putea selecta cursurile în dependență de necesitățile de învățare. Cursuri de […]
Asociatia Obsteasca AZI